EN PL

Analiza dyspersji chmur gazów niebezpiecznych - bezpieczeństwo procesowe

powiększ

01.10.2016 r.

Otrzymaliśmy zlecenie na przeprowadzenie analizy dyspersji chmur gazów niebezpiecznych za pomocą programu PHAST dla nowo projektowanej Instalacji Metatezy w PKN ORLEN S.A. Obliczenia przeprowadzimy dla wytypowanych reprezentatywnych zdarzeń awaryjnych.

Dlaczego wykonywana jest  analiza efektów fizycznych i skutków?
Zakłady, w których stosowane są znaczne ilości substancji niebezpiecznych powinny przeprowadzić kompleksową analizę ryzyka procesowego, tj. analizę możliwości wystąpienia awarii przemysłowej i identyfikację środków bezpieczeństwa, jakie zastosowano w celu zapobieżenia jej.
Celem analiz ryzyka procesowego jest określenie jak najbardziej rzeczywistej wielkości ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej, która umożliwiłaby właściwe zarządzanie ryzykiem, obejmujące ocenę skuteczności zastosowanych zabezpieczeń.
Szczególnie istotne dla ochrony ludzi, majątku i środowiska przed skutkami uwolnień substancji niebezpiecznych jest identyfikacja wszystkich przyczyn mogących spowodować awarię.
Najbardziej zaawansowaną techniką analityczną jest HAZOP - Studium Zagrożeń i Zdolności Operacyjnych polegającą na systemowej identyfikacji potencjalnych zagrożeń i związanych z nimi potencjalnymi stratami (np. obniżeniem jakości produktu).
Kolejnym ważnym elementem jest określenie scenariuszy awaryjnych, częstości ich wystąpienia, wielkości skutków i ryzyka.
Do określenia wielkości skutków konieczne jest matematyczne zamodelowanie zachowania się substancji niebezpiecznej po uwolnieniu. W tym celu stosowane jest specjalistyczne oprogramowanie dysponujące algorytmami skomplikowanych modeli. Nasza firma stosuje oprogramowanie PHAST firmy Det Norske Veritas - Wielka Brytania umożliwiające symulację uwolnień, pożarów oraz wybuchów substancji niebezpiecznych.
Ze zidentyfikowanych w HAZOP potencjalnych zdarzeń awaryjnych do analizy efektów fizycznych i skutków wybierane są tzw. reprezentatywne zdarzenia awaryjne (RZA). Jako RZA wybierane są zdarzenia występujące w różnych obiektach instalacji, te o najwyższym poziomie ryzyka.
W wyniku analizy efektów fizycznych otrzymywane są wartości zasięgów stref zagrożeń chmur palnych lub toksycznych, promieniowania cieplnego od pożarów oraz fali nadciśnienia od wybuchów dla reprezentatywnych scenariuszy awaryjnych w postaci tabelarycznej i graficznej.
Do obliczeń przyjmuje się warunki optymalne do pogłębiania efektów awarii, tj. wysoką temperaturę powietrza, kierunek i prędkość wiatru zwiększającą zasięg oddziaływania dla wrażliwych elementów infrastruktury i obiektów sąsiednich.
Do oceny skutków wykorzystuje się wyniki obliczeń zasięgów efektów fizycznych, dane o zatrudnieniu w zakładzie oraz rozmieszczenie obiektów na terenie zakładu. Ocenę przeprowadza się dla niekorzystnych warunków pogodowych, pogłębiających skutki awarii, w których powstają największe zasięgi stref zagrożenia. W trakcie oceny skutków zostają ustalone:

  • Potencjalne straty ludzkie na zagrożonym obszarze,
  • Potencjalne straty materialne na zagrożonym obszarze,
  • Potencjalne straty środowiskowe.

Doświadczenie zespołu wykonującego analizy i szerokie możliwości oprogramowania zapewniają pewność otrzymania prawidłowych wyników analizy efektów fizycznych i skutków.
Rzetelna analiza umożliwia prawidłowe zarządzanie ryzykiem. Wynikiem właściwego zarządzania ryzykiem jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników oraz unikanie strat.

Dane wejściowe do analizy efektów fizycznych i skutków:

  • Reprezentatywne scenariusze awaryjne wynikające z analizy HAZOP
  • Wskazanie występowania substancji niebezpiecznych w instalacji
  • Dane dotyczące właściwości fizykochemicznych substancji niebezpiecznych (karty charakterystyk)
  • Lokalizacja instalacji na planie zagospodarowania terenu (mapa)
  • Parametry procesowe i techniczne takie jak: ciśnienie i temperatura w rurociągach i aparatach, natężenie przepływu w rurociągach, pojemność aparatów (zbiorników), wymiary rurociągów i aparatów (średnica, długość między zaworami odcinającymi dla rurociągów, pojemność, wysokość i szerokość, maksymalny poziom napełnienia dla zbiorników), wysokość położenia rurociągów / aparatów, lokalizacja króćców aparatów, pojemność i wymiary tac podzbiornikowych itp. (dotyczy tych rurociągów i aparatów, które zostały uwzględnione w reprezentatywnych scenariuszach awaryjnych)
  • Miejsce przebywania i liczba pracowników na instalacji (do określenia skutków, opcjonalnie)
Office 365
Zaloguj się
Zobacz nasz
kanał YT
Zobacz kalendarz szkoleń
Zapytaj o cenę

Wprowadź imię i nazwisko

Wprowadź poprawny e-mail

Wprowadź nr telefonu

Wprowadź imię i nazwisko

CONTACT_ALERT_TYPE1

Wprowadź treść wiadomości

* - pola obowiązkowe

Wyślij formularz

X
Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.