EN PL

SEVESO III - Zakład Dużego Ryzyka - Bezpieczeństwo Procesowe

powiększ

14.06.2016 r.

Zakończyliśmy realizację dużego projektu w zakresie bezpieczeństwa procesowego - aktualizację dokumentacji dla Zakładu Dużego Ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Zlecenie to zrealizowaliśmy dla Grupy CIECH S.A. - spółki: "CIECH - SARZYNA S.A.".

W ramach aktualizacji dokumentacji do wymagań przepisów dyrektywy SEVESO III wykonaliśmy:

  • Raport o Bezpieczeństwie
  • Program Zapobiegania Awariom
  • Wewnętrzny Plan Operacyjno Ratowniczy 

Powyższa dokumentacja została wykonana w oparciu o aktualne przepisy:

  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie raportu o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku (Dz. U. z dnia 7 marca 2016 r.)
  • Program zapobiegania awariom -  art. 251 ust. 3 i 4 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz.1232, z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze (Dz. U. z 2016 poz. 821)

Zaktualizowana dokumentacja  spełnia formalne wymogi dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie kontroli zagrożeń awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi zmieniająca, a następnie uchylająca dyrektywę Rady 96/82/WE(Dz.Urz. UE Nr 24.7.2012 L197) - tzw. SEVESO III i obowiązujących przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. ? Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2013r.poz. 1232 z późn. zm.), w tym ustawy z dnia 23 lipca 2015r. o zmianie ustawy-Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015r. poz.1434) wdrażającą dyrektywę SEVESO III.

Office 365
Zaloguj się
Zobacz nasz
kanał YT
Zobacz kalendarz szkoleń
Zapytaj o cenę

Wprowadź imię i nazwisko

Wprowadź poprawny e-mail

Wprowadź nr telefonu

Wprowadź imię i nazwisko

CONTACT_ALERT_TYPE1

Wprowadź treść wiadomości

* - pola obowiązkowe

Wyślij formularz

X
Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.