EN PL

Analiza stanu BHP

powiększ

10.06.2016 r.

Dlaczego analiza stanu BHP?

Przeprowadzenie rocznej analizy stanu BHP ma za zadanie przekazanie pracodawcy (najwyższemu kierownictwu) informacji dotyczącej wymagań prawa pracy jak i bezpieczeństwa technicznego. Oczywiście analiza stanu BHP to nie tylko weryfikacja wymagań ale również określenie czy są one spełnione w zakładzie pracy, na stanowiskach pracy. Zagadnienie jest bardzo obszerne, bo przecież aspekt bezpieczeństwa jest obecny wszędzie. Nie mniej jednak jest to bardzo istotny dokument potwierdzający weryfikację stanu BHP w firmie. Analiza musi zawierać propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.

 

Jak często powinna być sporządzana analiza stanu BHP?

Przepis wskazuje że co najmniej raz w roku.

 

Kto sporządza analizę stanu BHP?

Obowiązek ten jest przypisany do Służby BHP, a wynika on z §2. 1. pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU nr 109, poz. 704 ze zm.). Krótko mówiąc - w zależności od tego jak masz kompetentną Służbę BHP tak będziesz mieć rzetelną analizę BHP.

Dlaczego my?

Nasza firma sporządza analizę BHP również w chwili rozpoczęcia obsługi BHP. Jest to pierwsze zadanie które wykonujemy na rzecz nowego klienta.Dzięki temu możemy zaplanować priorytety, budżet oraz obszary i osoby odpowiedzialne za wdrożenie działań naprawczych.

Jakie zagadnienia poruszane są w analizie BHP?

Obszar bezpieczeństwa jest ogromny, ale gdybyśmy mieli wymienić główne obszary, to należą do nich:

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp:

 • Służba BHP
 • Komisja BHP
 • Społeczna inspekcja pracy
 • Dokumentowanie kontroli organów - książka kontroli
 • Inspekcje organów kontrolnych - wymagania wynikające z decyzji organów kontrolnych

Budynki i pomieszczenia pracy:

 • Budynki - książka kontroli obiektu budowlanego
 • Budynki - okresowe kontrole stanu technicznego budynków
 • Pomieszczenia pracy - normatywy powierzchniowo przestrzenne
 • Pomieszczenia pracy - wymagania bezpieczeństwa
 • Przejścia i dojścia do stanowisk pracy
 • Drogi komunikacyjne i transportowe - wymiary, oznakowanie i stan
 • Drogi wewnątrzzakładowe - zasady ruchu
 • Drogi ewakuacyjne - oznakowanie i stan
 • Oświetlenie pomieszczeń pracy
 • Pomieszczenia pracy - oznakowanie
 • Organizacja stanowisk pracy
 • Pomieszczenia higieniczno-sanitarne - dostęp i stan techniczny
 • Ochrona przeciwpożarowa - wyposażenie ppoż
 • Ochrona przeciwpożarowa - realizacja obowiązków
 • Ochrona przeciwpożarowa - Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Maszyny i urządzenia techniczne:

 • Maszyny - spełnianie wymagań minimalnych / zasadniczych w zakresie bhp
 • Dostęp do instrukcji obsługi maszyn i urządzeń
 • Urządzenia podlegające nadzorowi UDT
 • Zgłaszanie wypadków z udziałem urządzeń poddozorowych do UDT
 • Okresowe kontrole stanu technicznego maszyn i urządzeń
 • Uprawnienia i kwalifikacje w zakresie użytkowania maszyn i urządzeń
 • Ocenianie zmian technologicznych i organizacyjnych pod kątem BHP

Ryzyko zawodowe:

 • Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka - zakres i aktualizacja
 • Informowanie pracowników o wynikach oceny ryzyka
 • Rejestr wypadków przy pracy i zdarzeń potencjalnie wypadkowych
 • Dokumentowanie wypadków przy pracy - dokumenty
 • Działania zapobiegawcze prowadzone w związku z zaistniałymi wypadkami przy pracy
 • Rejestr i zgłoszenia chorób zawodowych
 • Badania i pomiary środowiska pracy
 • Czynniki rakotwórcze i mutagenne w środowisku pracy
 • Czynniki biologiczne w środowisku pracy
 • Prace w narażeniu na hałas lub drgania mechaniczne
 • Szkolenia wstępne w zakresie bhp
 • Szkolenia okresowe w zakresie bhp
 • Badania lekarskie
 • Odzież robocza, dobór, ocena i stosowanie środków ochrony indywidualnej
 • Organizacja systemu udzielania pierwszej pomocy
 • Posiłki profilaktyczne i napoje

Wymagania podczas prowadzenia pracy:

 • Prace szczególnie niebezpieczne
 • Prace wykonywane w dwie osoby
 • Ręczne prace transportowe
 • Prace w strefach zagrozonych wybuchem
 • Prace magazynowe
 • Nadzór nad podwykonawcami

Przepisy szczegółowe dotyczące bezpiecznej eksploatacji urządzeń i wykonywania prac:

 • Wózki jezdniowe
 • Monitory ekranowe
 • Prace spawalnicze
 • Gazy techniczne
 • Instalacje i urządzenia elektryczne
 • Źródła promieniowania jonizującego

Wymagania dotyczące użytkowania substancji chemicznych:

 • Rejestr substancji niebezpiecznych
 • Prace w narażeniu na substancje niebezpieczne
 • Dostęp do kart charakterystyki używanych substancji
 • Oznakowanie pojemników z substancjami niebezpiecznym
 • Magazynowanie substancji chemicznych
 • Stosowanie substancji chemicznych na stanowiskach pracy

Zapoznaj się ze szczegółami naszej oferty: Analiza stanu BHP. W lokalizacjach: Warszawa, Płock - bezpłatny dojazd na spotkanie i wycena usługi.

 ANALIZA STANU BHP

Office 365
Zaloguj się
Zobacz nasz
kanał YT
Zobacz kalendarz szkoleń
Zapytaj o cenę

Wprowadź imię i nazwisko

Wprowadź poprawny e-mail

Wprowadź nr telefonu

Wprowadź imię i nazwisko

CONTACT_ALERT_TYPE1

Wprowadź treść wiadomości

* - pola obowiązkowe

Wyślij formularz

X
Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.