EN PL

Szkolenia SEP - dla kogo i po co?

powiększ

12.08.2021 r.

Wiele firm rekrutujących pracowników na stanowiska pracy związane z branżą elektryczną/energetyczną, oczekuje umiejętności z zakresu SEP, oraz ich stosownego udokumentowania.
Każdy elektryk musi ukończyć taki kurs SEP. W jakich kategoriach można nabyć uprawnienia? Czy są jakieś wymogi formalne, które trzeba spełnić?

Uprawnienia SEP to zaświadczenie kwalifikacyjne niezbędne do pracy m.in. w przemyśle w zakresie eksploatacji (E) lub dozoru (D) urządzeń elektrycznych.

Szkolenie SEP dedykowane jest głównie dla pracowników branży elektroenergetycznej i ciepłowniczej dla instalacji i sieci określonych w danej grupie , w zakresie obsługi,konserwacji, remontu czy montażu urządzeń. Uprawnienia są niezbędne, zarówno na etapie budowania nowych instalacji, jak i modernizacji i remontu istniejących obiektów.

Dzięki szkoleniu można zdobyć uprawnienia SEP trzech kategorii:

G1 - kursy elektryczne, przeznaczone dla pracowników zajmujących się eksploatacją (E) i/lub dozorem (D) instalacji i sieci elektroenergetycznej przetwarzającej i zużywającej energię elektryczną

Zakres:

 1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
 2. urządzenia,instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kv;
 3. urządzenia,instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kv;
 4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kw;
 5. urządzenie elektrotermiczne;
 6. urządzenia do elektrolizy;
 7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
 8. elektryczna sieć trakcyjna;
 9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9;
 11. urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia;
 12. urządzenia ratowniczo-gaśnicze i ochrony granic.

W przypadku uprawnień z grupy G1 osoba je posiadająca może pracować przy urządzeniach czy instalacjach o prądzie do 1 KV.

 G2 - kursy energetyczne, przeznaczone dla pracowników zajmujących się eksploatacją (E) i/lub dozorem (D) urządzeń wytwarzających,przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych

Zakres:

 1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe,o mocy od 50 kw wzwyż, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kw;
 3. turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kw wzwyż wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kw;
 5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kw;
 6. pompy,ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kw;
 7. sprężarki o mocy powyżej 20 kw oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
 8. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw,o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 mg;
 9. piece przemysłowe o mocy ponad 50 kw;
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9;
 11. urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia;
 12. urządzenia ratowniczo -gaśnicze i ochrony granic

G3 - kursy gazowe, przeznaczone dla pracowników zajmujących się eksploatacją (E) i/lub dozorem (D) urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających,magazynujących i zużywających paliwo gazowe

Zakres:

 1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;
 2. urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotowanie, mieszalnie;
 3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
 4. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 mpa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);
 5. sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 mpa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
 6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kpa;
 7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kpa;
 8. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kw;
 9. turbiny gazowe;
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia sterowania do sieci,urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9.

Kurs i egzamin

Wszelkie informacje i regulacje prawne dot. szkoleń SEP definiuje Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 828) i określa m. in. rodzaje urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji oraz (w § 6.) zakres wiedzy wymaganej od osób zatrudnionych na stanowiskach związanych z ich eksploatacją i dozorem.

Zgodnie z Rozporządzeniem nabycie uprawnień do pracy na określonym stanowisku (eksploatacji ? E lub dozoru ? D) musi być potwierdzone odpowiednim świadectwem wydanym ? na podstawie zdanego egzaminu ? przez komisję kwalifikacyjną.

Termin ważności uprawnień elektrycznych SEP oraz wymagania formalne

Uprawnienia SEP są wydawane na 5 lat. Okres ich ważności liczy się od daty zdania egzaminu i zakończenia go wynikiem pozytywnym.

Osoba, która chciałaby uzyskać uprawnienia SEP powinna mieć ukończone 18 lat oraz posiadać minimum podstawowe wykształcenie.

Dzięki zdobyciu nowych, dodatkowych uprawnień przed pracownikiem niewątpliwie otwierają się nowe możliwości w rozwoju zawodowym.

Office 365
Zaloguj się
Zobacz nasz
kanał YT
Zobacz kalendarz szkoleń
Zapytaj o cenę

Wprowadź imię i nazwisko

Wprowadź poprawny e-mail

Wprowadź nr telefonu

Wprowadź imię i nazwisko

CONTACT_ALERT_TYPE1

Wprowadź treść wiadomości

* - pola obowiązkowe

Wyślij formularz

X
Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.