EN PL

Regulamin korzystania z serwisu

Regulamin korzystania z serwisu internetowego szkoleniebhp.com.pl

Serwis internetowy szkoleniebhp.com.pl, zwany dalej serwisem, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo autorskie.

§ 1.


Właścicielem i wydawcą serwisu jest BHP Consulting Agnieszka Brykała z siedzibą w Biała, adres: 09-411 Biała ul.Andrzeja Kmicica 28, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Płocka pod numerem ew. 33105)05. o numerze identyfikacyjnym NIP: 774-247-18-85, REGON: 611423207.

§ 2.

Wszelkie prawa do serwisu zastrzeżone są na rzecz BHP Consulting Agnieszka Brykała, a prawa do jego elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji są zastrzeżone na rzecz BHP Consulting Agnieszka Brykała. Zarówno serwis, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 poz. 211).

§ 3.

Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji oraz innych elementów zawartych w serwisie, nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych. Zabronione jest w szczególności:
a) dokonywane, w szczególności w celach komercyjnych: kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w innym sposób serwisu lub jego części, a także poszczególnych utworów udostępnianych na jego stronach,
b) rozpowszechnianie (w tym rozpowszechnianie w celach informacyjnych w prasie, radiu, telewizji oraz w taki sposób, aby każdy miał dostęp do materiałów w wybranym przez siebie miejscu i czasie) publikowanych na stronach serwisu, także aktualnych: artykułów, reportaży, wywiadów i innych utworów na jakiekolwiek tematy (w tym na tematy bezpieczeństwa i higieny pracy),
c) pobieranie zawartości i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.

§ 4.

Użytkownicy mogą korzystać z serwisu oraz z utworów wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub godzić w słuszne interesy BHP Consulting Agnieszka Brykała.

§ 5.

Jakiekolwiek inne niż określone w § 4 korzystanie z utworów udostępnianych na stronach serwisu bez uprzedniej wyraźnej zgody BHP Consulting Agnieszka Brykała udzielonej na piśmie jest zabronione, a naruszenie praw BHP Consulting Agnieszka Brykała do podlegających ochronie utworów będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne i karne.

§ 6.

Dane i informacje udostępniane na stronach serwisu służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które BHP Consulting Agnieszka Brykała uznaje za rzetelne i sprawdzone. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą, BHP Consulting Agnieszka Brykała nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność udostępnianych w serwisie informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań użytkowników serwisu. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach serwisu ponosi użytkownik. BHP Consulting Agnieszka Brykała nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników serwisu lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach serwisu.

§ 7.

Wszystkie użyte w niniejszym serwisie znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub/i są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

§ 8.

BHP Consulting Agnieszka Brykała ma prawo dokonywać zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania na stronach serwisu.

§ 9.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 2014 roku.

Office 365
Zaloguj się
Zobacz nasz
kanał YT
Zobacz kalendarz szkoleń
Zapytaj o cenę

Wprowadź imię i nazwisko

Wprowadź poprawny e-mail

Wprowadź nr telefonu

Wprowadź imię i nazwisko

CONTACT_ALERT_TYPE1

Wprowadź treść wiadomości

* - pola obowiązkowe

Wyślij formularz

X
Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.