EN PL

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja Bezpieczeństwa PożarowegoInstrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego to jeden z bardzo istotnych dokumentów, który muszą zapewnić - opracować i wdrożyć, a także dbać o jego aktualizację właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków. Oczywiście sporządzenie tego typu instrukcji najlepiej jest powierzyć profesjonalistom. Nasi pracownicy posiadają uprawnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej i wieloletni staż w tej dziedzinie, co oznacza, że gwarantujemy wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Co daje profesjonalnie wykonana i wdrożona Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego?

 • Obniża ryzyko powstania pożaru
 • Zwiększa bezpieczeństwo użytkowników obiektu
 • Umożliwia negocjowanie niższej składki ubezpieczeniowej
 • Ułatwia proces administrowania obiektem
 • Zapewnia komfort właścicielowi czy zarządcy budynku w kwestii respektowania obowiązków prawnych

Zawartość:

Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego dostosujemy do specyfiki obiektu i/lub prowadzonych procesów technologicznych w Twojej firmie. Wykonana przez nas instrukcja zawiera:

 • warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunków technicznych, w tym zagrożenia wybuchem
 • rodzaje i sposoby przeglądów technicznych i prac konserwatorskich, którym poddawane są urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice będące na stanie obiektu
 • sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia
 • zasady wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidziane
 • metody praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi
 • możliwości zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi
 • plan graficzny obiektu wraz z oznaczeniami (gaśnice, hydranty, kierunki ewakuacji, itp.)
 • plan zagospodarowania wskazujący rejony dla ewakuowanych

Dla kogo?

Instrukcja Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego konieczna jest w obiektach:

 • użyteczności publicznej (urzędy, kina,biura, szkoły, przedszkola, szpitale, itp.)
 • zamieszkania zbiorowego (hotele,pensjonaty, sanatoria, domy wczasowe, domy opieki)
 • produkcyjnych
 • magazynowych (np. stacje paliw)
 • inwentarskich

z wyłączeniem obiektów lub ich części, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:

 • kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1000 m3,
 • kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1500 m3
 • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1000 m2

Chcesz nam zlecić?

Do rzetelnego wykonania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego konieczna jest z naszej strony wizytacja obiektu. Nakład pracy niezbędny do prawidłowego opracowania dokumentu, zależy od stopnia skomplikowania budowy obiektu i/lub złożoności procesów technologicznych (sposobu użytkowania).

Sporządzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego każdorazowo wyceniamy indywidualnie. Aby przyspieszyć proces wyceny, prosimy o przygotowanie odpowiedzi na poniższe pytania:

 • Czy Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego ma dotyczyć nowo budowanego obiektu czy też istniejącego?
 • Jakie jest przeznaczenie budynku (usługowy, biurowy, produkcyjny, magazynowy, hotelowy itp.)?
 • Czy w obiekcie są zatrudnione osoby na stanowiskach, zagrożonych strefą wybuchu?
 • Jaka jest powierzchnia użytkowa obiektu / kubatura?
 • Jaka jest wysokość obiektu czy liczba kondygnacji?
 • Czy jest dostępny projekt budowlany wraz z rysunkami (rzutami kondygnacji) w wersji papierowej lub elektronicznej?

Wybrani Klienci:

KLienci BHP Consulting - P.poż

Office 365
Zaloguj się
Zobacz nasz
kanał YT
Zobacz kalendarz szkoleń
Zapytaj o cenę

Wprowadź imię i nazwisko

Wprowadź poprawny e-mail

Wprowadź nr telefonu

Wprowadź imię i nazwisko

CONTACT_ALERT_TYPE1

Wprowadź treść wiadomości

* - pola obowiązkowe

Wyślij formularz

X
Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.