EN PL

Szkolenie wstępne BHP

Szkolenie wstępne BHP

Żaden pracodawca nie może dopuścić do tego, by pracownik wykonywał swoje obowiązki bez znajomości podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia wstępne BHP przeznaczone są dla osób, które właśnie zostały zatrudnione w Twojej firmie, lub przenoszone są na nowe stanowisko pracy. Głównym celem szkoleń wstępnych BHP jest zapoznanie nowo zatrudnionych pracowników z przepisami, zasadami bezpieczeństwa i ewentualnymi zagrożeniami, które niosą ze sobą konkretne stanowiska pracy (instruktaż ogólny BHP oraz instruktaż stanowiskowy). Bardzo ważne, aby nowi pracownicy zostali przeszkoleni, zanim podejmą pracę. Niedopełnienie tego obowiązku może być dla pracodawcy tragiczne w skutkach, szczególnie w sytuacji wypadku przy pracy.

Dlaczego my?

Nasze szkolenia wstępne BHP zawsze dostosowujemy tematycznie do indywidualnych potrzeb pracodawców i pracowników oraz specyfiki zakładu pracy. Najczęściej dotyczą one:

 • obowiązków i uprawnień BHP:
  - pracodawców
  - pracowników
  - wszystkich komórek organizacyjnych w firmie
 • odpowiedzialności za naruszenie zasad i przepisów BHP
 • możliwych wypadków oraz zagrożeń życia lub zdrowia pracowników, charakterystycznych dla danego zakładu pracy /stanowiska pracy
 • stosowania środków zapobiegawczych
 • podstawy ochrony p.poż. oraz zasad postępowania w razie wybuchu pożaru
 • postępowania w przypadku, gdy dojdzie do wypadku (w tym zasady udzielania pierwszej pomocy)

Jakie szkolenie BHP i kiedy?

Szkolenie wstępne BHP składa się z dwóch etapów:

 • instruktażu ogólnego: przeprowadzanego przed dopuszczeniem do pracy, dla każdego nowo zatrudnianego pracownika,
 • instruktażu stanowiskowego: przeprowadzanego przed dopuszczeniem do pracy, dla każdego nowo zatrudnianego pracownika lub dla pracownika przenoszonego na inne - nowe stanowisko pracy. Instruktaż stanowiskowy BHP dodatkowo musi być przeprowadzany dla pracowników już pracujących w przypadku: wprowadzenia na stanowisku zmian warunków techniczno-organizacyjnych, w szczególności zmian procesu technologicznego, zmian organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym oraz nowych lub zmienianych narzędzi, maszyn i innych urządzeń.

proces szkolenia wstępnego BHP

Szkolenie wstępne ogólne BHP (instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy) muszą być potwierdzone pisemnie na karcie szkolenia wstępnego. Odbycie szkolenia wstępnego BHP potwierdzają: szkolony pracownik oraz osoby udzielające instruktażu: ogólnego i stanowiskowego:

Karta szkolenia wstępnego BHP

Uzupełniona karta szkolenia wstępnego BHP musi być przechowywana w aktach osobowych pracownika.

Warto wiedzieć:

Kto może szkolić? Przepisy precyzyjnie wskazują kto może przeprowadzać szkolenie wstępne ogólne BHP, i tak:

 • instruktaż ogólny BHP  - przeprowadza służba BHP  albo pracodawca, który sam wykonuje takie zadania, lub pracownik wyznaczony przez pracodawcę, posiadający zasób wiedzy i umiejętności - mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • instruktaż stanowiskowy BHP -  przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Chcesz zamówić szkolenie BHP?

Jeżeli chcesz zamówić szkolenie BHP lub zadać pytanie: napisz lub zadzwoń donas. Przygotujemy ofertę cenową, doradzimy oraz odpowiemy na ewentualne pytania.

Kliknij na poniższy przycisk i przejdź do formularza kontaktowego:

  

Zobacz również:

 

Office 365
Zaloguj się
Zobacz nasz
kanał YT
Zobacz kalendarz szkoleń
Zapytaj o cenę

Wprowadź imię i nazwisko

Wprowadź poprawny e-mail

Wprowadź nr telefonu

Wprowadź imię i nazwisko

CONTACT_ALERT_TYPE1

Wprowadź treść wiadomości

* - pola obowiązkowe

Wyślij formularz

X
Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.