Regulamin korzystania z serwisu internetowego

Serwis internetowy safety.com.pl oraz szkoleniebhp.com.pl, zwany dalej serwisem, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo autorskie.

§ 1.

Właścicielem i wydawcą serwisu jest BHP Consulting Agnieszka Brykała z siedzibą w Biała, adres: 09-411 Biała ul. Andrzeja Kmicica 28, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Płocka pod numerem ew. 33105)05. o numerze identyfikacyjnym NIP: 774-247-18-85, REGON: 611423207.

§ 2.

Wszelkie prawa do serwisu zastrzeżone są na rzecz BHP Consulting Agnieszka Brykała, a prawa do jego elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji są zastrzeżone na rzecz BHP Consulting Agnieszka Brykała.

Zarówno serwis, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 poz. 211).

§ 3.

Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji oraz innych elementów zawartych w serwisie, nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych. Zabronione jest w szczególności:

  • dokonywane, w szczególności w celach komercyjnych: kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w innym sposób serwisu lub jego części, a także poszczególnych utworów udostępnianych na jego stronach,
  • rozpowszechnianie (w tym rozpowszechnianie w celach informacyjnych w prasie, radiu, telewizji oraz w taki sposób, aby każdy miał dostęp do materiałów w wybranym przez siebie miejscu i czasie) publikowanych na stronach serwisu, także aktualnych: artykułów, reportaży, wywiadów i innych utworów na jakiekolwiek tematy (w tym na tematy bezpieczeństwa i higieny pracy),
  • c) pobieranie zawartości i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.

§ 4.

Użytkownicy mogą korzystać z serwisu oraz z utworów wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub godzić w słuszne interesy BHP Consulting Agnieszka Brykała.

§ 5.

Jakiekolwiek inne niż określone w § 4 korzystanie z utworów udostępnianych na stronach serwisu bez uprzedniej wyraźnej zgody BHP Consulting Agnieszka Brykała udzielonej na piśmie jest zabronione, a naruszenie praw BHP Consulting Agnieszka Brykała do podlegających ochronie utworów będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne i karne.

§ 6.

Dane i informacje udostępniane na stronach serwisu służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które BHP Consulting Agnieszka Brykała uznaje za rzetelne i sprawdzone. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą, BHP Consulting Agnieszka Brykała nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność udostępnianych w serwisie informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań użytkowników serwisu.

Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach serwisu ponosi użytkownik. BHP Consulting Agnieszka Brykała nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników serwisu lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach serwisu.

§ 7.

Wszystkie użyte w niniejszym serwisie znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub/i są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

§ 8.

BHP Consulting Agnieszka Brykała ma prawo dokonywać zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania na stronach serwisu.

§ 9.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 2014 roku.

Szukasz firmy, która z pełnym zaangażowaniem zajmie się wdrożeniem zasad BHP w Twojej firmie?

JESTEŚ W ODPOWIEDNIM MIEJSCU. Chcesz dowiedzieć się więcej temat naszych szkoleń, prezentacji czy dokumentów? Masz dodatkowe pytania w kwestii nadzoru BHP podczas realizacji projektu? Chcesz zlecić nam stałą i pełną obsługę w zakresie BHP lub masz pytania dotyczące naszych usług i tego, co możemy dla Ciebie zrobić? A może chcesz dołączyć do programu afiliacyjnego i potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami

Poznaj nowości na naszym
kanale YouTube
Sprawdź nasz YouTube
Zaloguj się do pakietu
Office 365
Zaloguj się
Dołącz do nas
na Facebooku
Nasz Facebook
Zaobserwuj nasz profil
na LinkedIn
Nasz LinkedIn
BHP Consulting
ul. Dworcowa 42, 09-402 Płock
Zadzwoń do nas
+48 24 263 45 69
Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności