EN PL

Szkolenia BHP na najwyższym poziomie!

Firma BHP Consulting przeprowadza dla swoich klientów profesjonalne szkolenia BHP, z których korzystają różnego rodzaju grupy zawodowe. Zgodnie z Państwa preferencjami mogą one przyjąć między innymi formę wykładów, seminariów, warsztatów lub samokształcenia kierowanego. Jesteśmy elastyczną firmą, która opracowuje programy szkoleń w oparciu o charakter działalności Państwa firmy, dzięki czemu zakres tematów i efekty szkolenia będą idealnie dostosowane do potrzeb pracowników. Na naszych spotkaniach uwzględniony zostanie opis poszczególnych stanowisk pracy oraz zagrożeń związanych z wykonywaniem obowiązków. Firmom, dla których najważniejszy jest czas i efektywność, proponujemy szkolenia BHP online, czyli kursy przeprowadzane za pośrednictwem Internetu. Więcej o szkoleniach BHP dowiesz się w zakładce oferta. Stacjonarne kursy BHP w Warszawie i Płocku, oraz dla grup zorganizowanych na terenie całego kraju.

Obsługa BHP  na najwyższym poziomie!

Główną usługą jaką świadczymy jest pełna obsługa firm w zakresie BHP. Polega ona na przejęciu zadań i pełnieniu funkcji służby BHP w zakładzie pracy. Obsługa BHP w tym zakresie dotyczy wszelkich aspektów BHP które spoczywają na pracodawcy, tj.: szkoleń BHP, niezbędnej dokumentacji BHP, doradztwa prawnego w zakresie BHP, inspekcji i nadzoru BHP stanowisk pracy. Usługi BHP świadczymy na terenie całej Polski. O szcegółach usług BHP dowiesz się więcej w zakładce oferta.

 

Nadzór BHP na budowie

Odrębną usługą jaką świadczymy dla naszych klientów jest pełnienie funkcji KOORDYNATORA BHP podczas budowy, remontu czy też inwestycji. Zajmujemy się wtedy obsługą budowy pod względem BHP i P.poż. Opracowujemy wymagany plan BIOZ oraz konieczne procedury i formularze. Projektujemy, wdrażamy i utrzymujemy system zarządzania BHP na budowie. Obejmujemy teren budowy codzienną kontrolą i weryfikacją wszystkich pracowników - w tym podwykonawców. Uczestniczymy w odbiorach i komisjach BHP. Nasi pracownicy posiadają wymagane uprawnienia, ukończone szkolenia - a przede wszystkim wieloletnie doświadczenie zdobyte na największych inwestycjach w Polsce. Poznaj szczegóły nadzoru BHP w dziale oferta.

SEVESO III - nowa dyrektywa, nowe wymagania

Nowy projekt dyrektywy dotyczącej przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym ma na celu dostosowanie załącznika dyrektywy Rady 96/82/WE do nowego systemu klasyfikacji substancji i mieszanin, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i i Rady (WE) nr 1272/2008, która jest jednym z głównych elementów budowanego w Unii Europejskiej Globalnego Zintegrowanego Systemu Klasyfikacji Znakowania Chemikaliów GHS. Rozporządzenie wprowadza zmiany w klasyfikacji i oznakowaniu substancji i mieszanin chemicznych, co w konsekwencji prowadzi do konieczności dokonania zmian w kartach charakterystyk, oznakowaniu substancji i konieczności ponownej weryfikacji ilości substancji w zakładach stwarzających powstanie zagrożenia poważną awarią przemysłową. Dowiedz się więcej w dziale oferta.

Dodatkowo dyrektywa wzmacnia przepisy związane z publicznym dostępem do informacji o poziomie bezpieczeństwa w zakładzie. Ponadto nowa regulacja wprowadza konieczność konsultacji społecznych wszelkich inwestycji prowadzonych na terenie zakładu i informowaniu o zagrożeniach (stwarzanych przez zakład) wszystkie podmioty które znajdują się wokół zakładu ( w tym nie objęte dyrektywą SEVESO).

ATEX - bezpieczeństwo przeciwwybuchowe

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca ma obowiązek dokonać oceny zagrożenia wybuchem w obiektach i na terenach przyległych, gdzie prowadzone są procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane.

Specjaliści BHP Consulting zapewnią Państwu pełne doradztwo w zakresie ochrony przeciwwybuchowej, przeprowadzamy audyty bezpieczeństwa przeciwwybuchowego, bezpieczeństwa maszyn i urządzeń, opracowujemy niezbędną dokumentację w zakresie wymagań ujętych w przepisach.
Dowiedz się więcej szczegółów w dziale oferta.

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz.U. z 2005 r. nr 263, poz. 2203) - wprowadzonego na podstawie Dyrektywy ATEX 94/9/WE
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej w miejscu pracy (Dz.U. Nr 138, poz.931) - wprowadzonego na podstawie Dyrektywy ATEX USERS 1999/92/WE
 • Planuj

  właściwe planowanie to dobry początek do bezpiecznej pracy

 • Współpracuj

  zwróć uwagę na innych, koordynacja i współpraca wpływają na bezpieczeństwo

 • Analizuj

  oceniaj ryzyko, przewiduj i zapobiegaj

 • Przestrzegaj

  bez tego narażasz siebie i innych

Powyższe cztery hasła to wynik ponad 10 lat pracy z naszymi klientami na rzecz bezpiecznej pracy. Jest to wynik obserwacji, działań, analiz przyczyn wypadków oraz szukania źródeł powstałych niezgodności. Jeżeli w naszej kulturze bezpieczeństwa, podczas pracy, będziemy pomijali te zasady, w końcu doprowadzimy do wypadku przy pracy.

Bezpieczna praca to wysiłek wszystkich: pracodawcy, osób kierujących, pracowników. Nie ma nic bardziej mylnego jak twierdzenie, że dobry BHP-owiec zagwarantuje bezpieczeństwo w firmie. Bez zaangażowania wszystkich, jesteśmy w stanie sporządzić tylko dobre instrukcje, procedury, dokumentację  - nic więcej!

Warto zastanowić się , czy BHP w firmie to dla Ciebie obowiązek, konieczność czy też potrzeba?

NASZA OFERTA USŁUG BHP

 • SZKOLENIA BHP

  Przeprowadzamy szkolenia BHP obligatoryjne: 

  wstępne ogólne BHP
  okresowe BHP dla grup: fizycznych, biurowych, kierujących pracownikami, inżynieryjno-technicznych, pracodawców, służb BHP

  Szkolenia BHP tematyczne:

  pierwsza pomoc
  ochrona przeciwpożarowa
  próbna ewakuacja
  sygnalista/hakowy
  ATEX - bezpieczeństwo przeciwwybuchowe
  praca na wysokości
  przestrzenie ograniczone

   

   


  Szkolenia BHP przez internet

  Czytaj więcej

 • OBSŁUGA BHP

  Obsługę  BHP realizujemy na podstawie jednorazowych zleceń oraz umów stałych.
  W zakresie obsługi wykonujemy następujące usługi BHP:
  pełnienie zadań służby BHP w zakładach pracy;
  oceniamy i dokumentujemy ryzyko zawodowe;
  opracowujemy instrukcje BHP: ogólno zakładowe i stanowiskowe;
  wdrażamy systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy;
  przeprowadzamy audyty i kontrole;
  uczestniczymy w postępowaniu powypadkowym;
  analizę stanu BHP;


  Obsługa BHP Warszawa

  Czytaj więcej

 • NADZÓR BHP

  Usługę nadzoru BHP świadczymy przede wszystkim  podczas inwestycji/ budowy/  remontu. Nadzór BHP podczas prowadzonych prac realizujemy na zlecenie Inwestora, Generalnego Wykonawcy lub Podwykonawcy.

  W ramach Nadzoru realizujemy następujące usługi BHP: projektujemy system BHP na budowie, Plan BIOZ, procedury, system pozwoleń i kontrola dostępu, akredytacja podwykonawców, raportowanie stanu BHP, codzienny nadzór BHP na budowie, szkolenia wprowadzające BHP.


  Obsługa BHP projektów na terenie całego kraju.

  Czytaj więcej

 • SEVESO

  Mamy bogate doświadczenie w zakresie Bezpieczeństwa Procesowego.
  Dla Zakładów Dużego Ryzyka, wykonujemy: Zgłoszenie zakładu, Program Zapobiegania Awariom, Raport o Bezpieczeństwie, Wewnętrzny Plan Operacyjno Ratowniczy. Dla Zakładów Zwiększonego Ryzyka, wykonujemy: Zgłoszenie zakładu, Program Zapobiegania Awariom
  Przeprowadzamy audyty w zakresie Bezpieczeństwa Procesowego, dokonujemy klasyfikacji zakładów, przeprowadzamy analizy HAZOP.

   

  Usługi wykonujemy na terenie całego kraju. Posiadamy biura w Warszawie i Płocku.

   

  Czytaj więcej

 • ATEX

  Wykonujemy:

  Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem, Ocena zagrożenia wybuchem, ocenę ryzyka związaną z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej na stanowisku pracy,  projekt i klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem, przeprowadzamy w zakładach audyty ATEX, uczestnictwo w odbiorach maszyn i urządzeń, doradztwo ATEX w fazie projektowania


  szkolenia dla pracowników z zakresu wybuchowości,   


  Usługi wykonujemy na terenie całego kraju.


  Czytaj więcej

Office 365
Zaloguj się
Zobacz nasz
kanał YT
Zobacz kalendarz szkoleń
Zapytaj o cenę

Wprowadź imię i nazwisko

Wprowadź poprawny e-mail

Wprowadź nr telefonu

Wprowadź imię i nazwisko

CONTACT_ALERT_TYPE1

Wprowadź treść wiadomości

* - pola obowiązkowe

Wyślij formularz

X
Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.