EN PL

Próbna ewakuacja - ćwiczenia

Próbna ewakucja - zaplanuj ćwiczenia z BHP Consulting

 

Praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji (tzw. próbna ewakuacja) to ćwiczenia mające na celu zweryfikowanie poprawnej koordynacji działań oraz wiedzy i umiejętności pracowników. Co prawda obowiązek prawny ćwiczenia ewakuacji dotyczy tylko takich obiektów w których w jednej strefie pożarowej na stałe przebywa ponad 50 osób, nie mniej jednak zachęcamy do takich ćwiczeń każdego pracodawcę.

 Wymagania prawne:

Prawny obowiązek przeprowadzania próbnej ewakuacji wynika z  §13 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138) tzw. sprawdzenie warunków i organizacji ewakuacji powinno zostać przeprowadzone nie rzadziej, niż raz na dwa lata. Sprawdzenia warunków i organizacji ewakuacji powinni dokonywać właściciele i zarządcy budynków, zawierających strefę pożarową, przeznaczoną dla ponad 50 osób, będących stałymi użytkownikami.

Cel

 • przećwiczenie przez administratora obiektu jak i pracowników zasad postępowania w przypadku ogłoszenia alarmu i ewakuacji na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia
 • analiza zachowań ludzi, systemów bezpieczeństwa pożarowego, warunków technicznych i organizacyjnych  - celem zidentyfikowania wszystkich niezgodności i wprowadzenia działań eliminujących niezgodności.

Jak przygotowujemy próbną ewakuację?

 •  w odniesieniu do specyfiki zakładu / obiektu przygotowujemy szczegółowy scenariusz ćwiczeń. Scenariusz uwzględnia w szczegółach: datę i godzinę ćwiczeń, miejsce powstania zagrożenia, podział obowiązków, założenia organizacyjne
 • na dwa tygodnie przed ćwiczeniami przeprowadzamy krótkie szkolenie tematyczne - z zakresu Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Możemy szkolenie to rozszerzyć o ćwiczenia praktyczne np. z użycia gaśnic, hydrantów itp.  Szkolenie ma na celu utrwalenie wiedzy kto i jak powinien zachować się podczas pożaru.
 • najpóźniej na tydzień przed ćwiczeniami próbnej ewakuacji pisemnie powiadamiamy właściwego Komendanta Miejskiego lub Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej - w przypadku udziału w ćwiczeniach Straży Pożarnej dodatkowo ustalamy szczegóły scenariusza z PSP.
 • podczas ćwiczeń próbnej ewakuacji obserwujemy i zapisujemy cały przebieg ewakuacji- dzięki temu, po ćwiczeniach przygotowujemy szczegółowy raport z ewentualnymi niezgodnościami i zaleceniami.

 Nasza oferta

Organizujemy ćwiczenia z próbnej ewakuacji dla:

 • obiektów użyteczności publicznej: urzędów, szkół, ośrodków sportu itp.
 • hoteli
 • zakładów pracy
 • budynków biurowych
 • placów budów
 • stacji paliw

Ćwiczenia organizujemy i przeprowadzamy na terenie całego kraju.

Galeria zdjęć:

Office 365
Zaloguj się
Zobacz nasz
kanał YT
Zobacz kalendarz szkoleń
Zapytaj o cenę

Wprowadź imię i nazwisko

Wprowadź poprawny e-mail

Wprowadź nr telefonu

Wprowadź imię i nazwisko

CONTACT_ALERT_TYPE1

Wprowadź treść wiadomości

* - pola obowiązkowe

Wyślij formularz

X
Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.