Analiza stanu BHP

10 czerwca, 2016

Dlaczego analiza stanu BHP?

Przeprowadzenie rocznej analizy stanu BHP ma za zadanie przekazanie pracodawcy (najwyższemu kierownictwu) informacji dotyczącej wymagań prawa pracy jak i bezpieczeństwa technicznego. Oczywiście analiza stanu BHP to nie tylko weryfikacja wymagań ale również określenie czy są one spełnione w zakładzie pracy, na stanowiskach pracy. Zagadnienie jest bardzo obszerne, bo przecież aspekt bezpieczeństwa jest obecny wszędzie. Nie mniej jednak jest to bardzo istotny dokument potwierdzający weryfikację stanu BHP w firmie. Analiza musi zawierać propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.

 

Jak często powinna być sporządzana analiza stanu BHP?

Przepis wskazuje że co najmniej raz w roku.

 

Kto sporządza analizę stanu BHP?

Obowiązek ten jest przypisany do Służby BHP, a wynika on z §2. 1. pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU nr 109, poz. 704 ze zm.). Krótko mówiąc – w zależności od tego jak masz kompetentną Służbę BHP tak będziesz mieć rzetelną analizę BHP.

Dlaczego my?

Nasza firma sporządza analizę BHP również w chwili rozpoczęcia obsługi BHP. Jest to pierwsze zadanie które wykonujemy na rzecz nowego klienta.Dzięki temu możemy zaplanować priorytety, budżet oraz obszary i osoby odpowiedzialne za wdrożenie działań naprawczych.

Jakie zagadnienia poruszane są w analizie BHP?

Obszar bezpieczeństwa jest ogromny, ale gdybyśmy mieli wymienić główne obszary, to należą do nich:

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp:

 • Służba BHP
 • Komisja BHP
 • Społeczna inspekcja pracy
 • Dokumentowanie kontroli organów – książka kontroli
 • Inspekcje organów kontrolnych – wymagania wynikające z decyzji organów kontrolnych

Budynki i pomieszczenia pracy:

 • Budynki – książka kontroli obiektu budowlanego
 • Budynki – okresowe kontrole stanu technicznego budynków
 • Pomieszczenia pracy – normatywy powierzchniowo przestrzenne
 • Pomieszczenia pracy – wymagania bezpieczeństwa
 • Przejścia i dojścia do stanowisk pracy
 • Drogi komunikacyjne i transportowe – wymiary, oznakowanie i stan
 • Drogi wewnątrzzakładowe – zasady ruchu
 • Drogi ewakuacyjne – oznakowanie i stan
 • Oświetlenie pomieszczeń pracy
 • Pomieszczenia pracy – oznakowanie
 • Organizacja stanowisk pracy
 • Pomieszczenia higieniczno-sanitarne – dostęp i stan techniczny
 • Ochrona przeciwpożarowa – wyposażenie ppoż
 • Ochrona przeciwpożarowa – realizacja obowiązków
 • Ochrona przeciwpożarowa – Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Maszyny i urządzenia techniczne:

 • Maszyny – spełnianie wymagań minimalnych / zasadniczych w zakresie bhp
 • Dostęp do instrukcji obsługi maszyn i urządzeń
 • Urządzenia podlegające nadzorowi UDT
 • Zgłaszanie wypadków z udziałem urządzeń poddozorowych do UDT
 • Okresowe kontrole stanu technicznego maszyn i urządzeń
 • Uprawnienia i kwalifikacje w zakresie użytkowania maszyn i urządzeń
 • Ocenianie zmian technologicznych i organizacyjnych pod kątem BHP

Ryzyko zawodowe:

 • Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka – zakres i aktualizacja
 • Informowanie pracowników o wynikach oceny ryzyka
 • Rejestr wypadków przy pracy i zdarzeń potencjalnie wypadkowych
 • Dokumentowanie wypadków przy pracy – dokumenty
 • Działania zapobiegawcze prowadzone w związku z zaistniałymi wypadkami przy pracy
 • Rejestr i zgłoszenia chorób zawodowych
 • Badania i pomiary środowiska pracy
 • Czynniki rakotwórcze i mutagenne w środowisku pracy
 • Czynniki biologiczne w środowisku pracy
 • Prace w narażeniu na hałas lub drgania mechaniczne
 • Szkolenia wstępne w zakresie bhp
 • Szkolenia okresowe w zakresie bhp
 • Badania lekarskie
 • Odzież robocza, dobór, ocena i stosowanie środków ochrony indywidualnej
 • Organizacja systemu udzielania pierwszej pomocy
 • Posiłki profilaktyczne i napoje

Wymagania podczas prowadzenia pracy:

 • Prace szczególnie niebezpieczne
 • Prace wykonywane w dwie osoby
 • Ręczne prace transportowe
 • Prace w strefach zagrozonych wybuchem
 • Prace magazynowe
 • Nadzór nad podwykonawcami

Przepisy szczegółowe dotyczące bezpiecznej eksploatacji urządzeń i wykonywania prac:

 • Wózki jezdniowe
 • Monitory ekranowe
 • Prace spawalnicze
 • Gazy techniczne
 • Instalacje i urządzenia elektryczne
 • Źródła promieniowania jonizującego

Wymagania dotyczące użytkowania substancji chemicznych:

 • Rejestr substancji niebezpiecznych
 • Prace w narażeniu na substancje niebezpieczne
 • Dostęp do kart charakterystyki używanych substancji
 • Oznakowanie pojemników z substancjami niebezpiecznym
 • Magazynowanie substancji chemicznych
 • Stosowanie substancji chemicznych na stanowiskach pracy

Zapoznaj się ze szczegółami naszej oferty: Analiza stanu BHP. W lokalizacjach: Warszawa, Płock – bezpłatny dojazd na spotkanie i wycena usługi.

 

Szukasz firmy, która z pełnym zaangażowaniem zajmie się wdrożeniem zasad BHP w Twojej firmie?

JESTEŚ W ODPOWIEDNIM MIEJSCU. Chcesz dowiedzieć się więcej temat naszych szkoleń, prezentacji czy dokumentów? Masz dodatkowe pytania w kwestii nadzoru BHP podczas realizacji projektu? Chcesz zlecić nam stałą i pełną obsługę w zakresie BHP lub masz pytania dotyczące naszych usług i tego, co możemy dla Ciebie zrobić? A może chcesz dołączyć do programu afiliacyjnego i potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami

Poznaj nowości na naszym
kanale YouTube
Sprawdź nasz YouTube
Zaloguj się do pakietu
Office 365
Zaloguj się
Dołącz do nas
na Facebooku
Nasz Facebook
Zaobserwuj nasz profil
na LinkedIn
Nasz LinkedIn
BHP Consulting
ul. Dworcowa 42, 09-402 Płock
Zadzwoń do nas
+48 24 263 45 69
Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności