Jakie uprawnienia posiadają osoby pełniące funkcje służby BHP?

29 listopada, 2022

Zadaniem służby BHP oraz osób pełniących służbę BHP jest dbanie o bezpieczeństwo i odpowiednie warunki pracy wszystkich pracowników w danej firmie.

Aby osoby te mogły dobrze wykonywać swoje obowiązki, oprócz zadań, mają również szereg uprawnień.

Warto wiedzieć, że uprawnienia te są bardzo mocne i należą do nich:

 • uprawnienia do przeprowadzania kontroli stanowisk pracy,
 • uprawnienie do występowania do pracodawcy z wnioskiem o karanie pracowników, którzy w sposób rażący naruszają przepisy bhp oraz stwarzają zagrożenia lub nagrody w przypadku pracowników wyróżniających się działalnością na rzecz poprawy BHP w firmie;
 • możliwość niezwłocznego odsunięcie od pracy pracownika, który wykonuje prace wzbronione.

Uprawnienia te wynikają bezpośrednio z rozporządzenia, które znajdziecie:

Pełen katalog uprawnień służby BHP.

Służba BHP jest uprawniona do:

 1. przeprowadzania kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przestrzegania przepisów oraz zasad w tym zakresie w zakładzie pracy i w każdym innym miejscu wykonywania pracy,
 2. występowania do osób kierujących pracownikami z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i szkodliwości zawodowych oraz uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 3. występowania do pracodawcy z wnioskami o nagradzanie pracowników wyróżniających się w działalności na rzecz poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
 4. występowania do pracodawcy o zastosowanie kar porządkowych w stosunku do pracowników odpowiedzialnych za zaniedbanie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 5. niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub innego urządzenia technicznego w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika albo innych osób,
 6. niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracy wzbronionej,
 7. niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia własnego albo innych osób,
 8. wnioskowania do pracodawcy o niezwłoczne wstrzymanie pracy w zakładzie pracy, w jego części lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę do wykonywania pracy, w wypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników albo innych osób.

Co jeszcze warto wiedzieć o służbie BHP?

Służba BHP działa na podstawie art. 237(11) ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy – oraz – wydanego na podstawie § 5 tego artykułu – rozporządzenia Rady Ministrów z 2.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (z późn. zm.).

Służba BHP podlega bezpośrednio pracodawcy, to znaczy, że w przypadku działalności gospodarczej może podlegać tylko pod właściciela firmy, a w przypadku spółki prezesa lub członka zarządu.

Jeśli macie pytania dotyczące uprawnień służby BHP lub potrzebujecie wsparcia w tym zakresie zapraszamy do kontaktu.

Szukasz firmy, która z pełnym zaangażowaniem zajmie się wdrożeniem zasad BHP w Twojej firmie?

JESTEŚ W ODPOWIEDNIM MIEJSCU. Chcesz dowiedzieć się więcej temat naszych szkoleń, prezentacji czy dokumentów? Masz dodatkowe pytania w kwestii nadzoru BHP podczas realizacji projektu? Chcesz zlecić nam stałą i pełną obsługę w zakresie BHP lub masz pytania dotyczące naszych usług i tego, co możemy dla Ciebie zrobić? A może chcesz dołączyć do programu afiliacyjnego i potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami

Poznaj nowości na naszym
kanale YouTube
Sprawdź nasz YouTube
Zaloguj się do pakietu
Office 365
Zaloguj się
Dołącz do nas
na Facebooku
Nasz Facebook
Zaobserwuj nasz profil
na LinkedIn
Nasz LinkedIn
BHP Consulting
ul. Dworcowa 42, 09-402 Płock
Zadzwoń do nas
+48 24 263 45 69
Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności