Kiedy Ocena Ryzyka Zawodowego wymaga aktualizacji?

24 września, 2020

Ocena ryzyka zawodowego jest procesem ciągłym, a więc musi uwzględniać wszystkie aktualne, nowo powstałe zagrożenia. Wskazuje na to Polska Norma PN-N-18002:2011 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.

Ale co to właściwie oznacza – proces ciągły?

W szerokim aspekcie chodzi o uzyskanie jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa na stanowiskach pracy. Należy zatem, z najwyższą starannością, regularnie poddawać analizie każde takie stanowisko – indywidualnie. Określając zagrożenia, trzeba ustalać działania korygujące i zapobiegawcze, pamiętając o tym, że KAŻDE stanowisko w zakładzie pracy wymaga sporządzenia oceny ryzyka zawodowego.

Krótko mówiąc proces ciągły to: regularna analiza, weryfikacja i aktualizacja oceny ryzyka zawodowego.

Jak często i jak dokonywać aktualizacji oceny ryzyka zawodowego?

Tego przepisy nie precyzują. Natomiast jest kilka sytuacji, które wymagają zaktualizowania kart oceny ryzyka.

Art. 226 ustawy z dnia 26.06.1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) mówi o tym, że obowiązkiem pracodawcy jest ocena i dokumentowanie ryzyka zawodowego w związku z wykonywaną pracą . Powinien też zastosować środki profilaktyczne mające na celu zmniejszenie ryzyka. Do obowiązków pracodawcy w tej kwestii, należy także poinformowanie pracowników o ryzyku związanym z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed potencjalnymi zagrożeniami.

Ponadto Art. 39a ust. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. poz. 1650 z późn. zm.), wskazuje na to, iż pracodawca ocenia ryzyko zawodowe występujące przy wykonywanych pracach. Musi tu wziąć pod uwagę m.in: właściwe wyposażenie stanowisk i miejsc pracy, stosowane substancje i preparaty chemiczne, biologiczne, rakotwórcze lub mutagenne , czy zmiany organizacyjne, techniczne na stanowiskach pracy.

A zatem aktualizację oceny ryzyka zawodowego należy uwzględnić, m. in.:

  • w momencie utworzenia nowych stanowisk
  • przy wprowadzeniu jakichkolwiek zmian na stanowiskach pracy (np. technologicznych lub organizacyjnych, ale także przy zmianie materiałów/surowców)
  • jeżeli zmieniają się przepisy, wymagania dotyczące danego stanowiska
  • w przypadku zmiany stosowanych środków ochrony indywidualnej lub zbiorowej (np. uwzględniając wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe, czy choroby zawodowe wdanej organizacji)

Warto pamiętać także, że wiele firm posiada swoje wewnętrzne procedury, które określają jak często należy dokonać aktualizacji czy też weryfikacji ORZ i to też należy mieć na uwadze.

 A co z aktualizacją ORZ w dobie pandemii?

Niewątpliwie pandemia związana z koronawirusem wymusiła na pracodawcach wprowadzenie nowych procedur, instrukcji, wytycznych. Logicznym wydaje się, że w związku z wirusem SARS-CoV-2 na stanowiskach pracy zajdą zmiany organizacyjne związane też ze zmianą środków ochrony, co powoduje konieczność  dokonania takiej aktualizacji.

Taką aktualizację ORZ uwzględniającą zagrożenie związane z COVID 19, można nabyć w naszym e-sklepie:

Należy jednak być świadomym, że ten dokument jest tylko punktem odniesienia i trzeba go dostosować do warunków i specyfiki konkretnego zakładu i stanowiska pracy.

W naszej ofercie można znaleźć także przygotowanie kompletnej oceny ryzyka zawodowego dostosowanej do konkretnego stanowiska i jego specyfiki w danym zakładzie pracy. Taką ofertę – ORZ „szytą na miarę”, można znaleźć tutaj:


 Zachęcamy do współpracy!

Szukasz firmy, która z pełnym zaangażowaniem zajmie się wdrożeniem zasad BHP w Twojej firmie?

JESTEŚ W ODPOWIEDNIM MIEJSCU. Chcesz dowiedzieć się więcej temat naszych szkoleń, prezentacji czy dokumentów? Masz dodatkowe pytania w kwestii nadzoru BHP podczas realizacji projektu? Chcesz zlecić nam stałą i pełną obsługę w zakresie BHP lub masz pytania dotyczące naszych usług i tego, co możemy dla Ciebie zrobić? A może chcesz dołączyć do programu afiliacyjnego i potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami

Poznaj nowości na naszym
kanale YouTube
Sprawdź nasz YouTube
Zaloguj się do pakietu
Office 365
Zaloguj się
Dołącz do nas
na Facebooku
Nasz Facebook
Zaobserwuj nasz profil
na LinkedIn
Nasz LinkedIn
BHP Consulting
ul. Dworcowa 42, 09-402 Płock
Zadzwoń do nas
+48 24 263 45 69
Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności