Koordynator BHP podczas rozruchu bloku gazowo-parowego

11 stycznia, 2016

W styczniu 2016 r na zlecenie firmy SIEMENS rozpoczęliśmy nadzór BHP i Koordynację BHP rozruchu nowo wybudowanego bloku w technologii gazowo-parowej na terenie elektrociepłowni PGE w Gorzowie Wielkopolskim.

Procedura rozruchowa

Procedura bezpieczeństwa podczas prac rozruchowych określa wymagania bezpieczeństwa dotyczące prac eksploatacyjnych przy urządzenia energetycznych, jak również wymagania bezpieczeństwa związane z ergonomią, dostępem, oznakowaniem.

Celem procedury rozruchowej jest opisanie ramowych instrukcji bezpieczeństwa mających zastosowanie podczas wykonywania prac przy urządzeniach energetycznych w fazie rozruchu.
Etap rozruchu stanowi specyficzną fazę procesu inwestycyjnego, związaną z pierwszym uruchomieniem i eksploatacją urządzeń energetycznych do czasu przekazania do eksploatacji.
Rozruch polega na przeprowadzeniu szeregu prac i prób technologicznych mających na celu osiągnięcie przez urządzenia, instalacje i układy technologiczne wymaganych parametrów projektowych, produkcyjnych i kontraktowych – z uwzględnieniem wymagań środowiskowych i ekonomicznych, a także zgodnie ze standardami bezpieczeństwa. Rozruch obejmuje wszystkie podstawowe i pomocnicze urządzenia i instalacje i zmierza do stworzenia właściwych warunków eksploatacyjnych całej instalacji oraz zapewnienia bezpiecznych warunków pracy dla personelu eksploatacyjnego.
Zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Budowlane, do podstawowych obowiązków Kierownika Budowy należy „koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”.
Kierownik Budowy pełni swoją funkcję do czasu wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie przez organ nadzoru budowlanego.

Przepisy w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych definiują „prowadzącego eksploatację, jako jednostkę organizacyjną, osobę prawną lub osobę fizyczną, zajmującą się eksploatacją własnych lub powierzonych jej, na podstawie zawartej umowy, urządzeń energetycznych”.

System LOTO

Procedura LOTO określa zakres czynności niezbędnych do wyłączenia urządzenia energetycznego z ruchu i zabezpieczenia go przed przypadkowym uruchomieniem lub doprowadzeniem czynników stwarzających zagrożenie.

Procedura LOTO stosowana jest:

 • Jako podstawowy środek przygotowania strefy pracy przed wykonaniem jakichkolwiek prac przy urządzeniach energetycznych innych, niż normalna obsługa, tj. zawsze, gdy mają zostać usunięte jakiekolwiek osłony lub urządzenia ochronne lub samo urządzenie zdemontowane
 • przed pierwszym uruchomieniem urządzenia, celem zabezpieczenia urządzeń zależnych od uruchamianego urządzenia przed przypadkowym ich uruchomieniem.

Lockout (blokada) to odłączenie energii zasilającej od urządzeń oraz umieszczenie zamkniętych na klucz blokad mechanicznych na wszystkich wymaganych łącznikach i aparaturze odcinającej.
Tagout (oznaczenie) jest to oznakowanie wszystkich założonych blokad zawieszką z ostrzeżeniem i informacją, kto i dlaczego zablokował urządzenie.

Rodzaje czynników stwarzających zagrożenie:

 • Prąd elektryczny
 • Ciśnienie
 • Temperatura
 • Gazy / pary / aerozole / pyły łatwopalne
 • Substancje i mieszaniny chemiczne toksyczne / żrące
 • Energia mechaniczna (części wirujące, ruchome, energia potencjalna)

W szczególności na procedurę blokad LOTO składa się sekwencja następujących czynności:

 • Wyłączenie / Odłączenie / odpowiednich łączników,
 • Zamknięcie / Otwarcie niezbędnych urządzeń i armatury,
 • Opróżnienie instalacji / zbiorników itp.,
 • Uziemienie wyłączonych urządzeń elektrycznych,
 • Zablokowanie urządzeń, armatury lub części instalacji celem zabezpieczenia przed przypadkowym dopływem energii
 • Oznakowanie wszystkich zablokowanych punktów specjalnymi przywieszkami LOTO
 • Upewnienie się o braku występowania czynnika stwarzającego zagrożenie
 • Wygrodzenie i oznakowanie strefy pracy znakami bezpieczeństwa

Nasze realizacje – Koordynator BHP rozruchu

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie usługi Koordynatora BHP podczas rozruchu. Większość usług realizowaliśmy w międzynarodowym zespole.

Nasze główne realizacje Koordynacji BHP rozruchu:

 • METSO – rozruch bloku na biomasę dla STORA ENSO w Ostrołęce
 • METSO – rozruch bloku na biomasę dla PGE w Szczecinie
 • VEOLIA – rozruch oczyszczalni ścieków „CZAJKA” w Warszawie
 • VEOLIA – rozruch spalarni w Krakowie
 • VEOLIA – rozruch spalarni w Warszawie
 • VEOLIA – rozruch oczyszczalni dla MARS w Sochaczewie
 • LURGI – rozruch instalacji destylacji ropy naftowej dla LOTOS w Gdańsku
 • RAFAKO – rozruch Kotła K8 dla PKN ORLEN w Płocku
 • ABENER – rozruch bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli

Zobacz również: nasze realizacje Koordynacji BHP w przemyśle

 

Szukasz firmy, która z pełnym zaangażowaniem zajmie się wdrożeniem zasad BHP w Twojej firmie?

JESTEŚ W ODPOWIEDNIM MIEJSCU. Chcesz dowiedzieć się więcej temat naszych szkoleń, prezentacji czy dokumentów? Masz dodatkowe pytania w kwestii nadzoru BHP podczas realizacji projektu? Chcesz zlecić nam stałą i pełną obsługę w zakresie BHP lub masz pytania dotyczące naszych usług i tego, co możemy dla Ciebie zrobić? A może chcesz dołączyć do programu afiliacyjnego i potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami

Poznaj nowości na naszym
kanale YouTube
Sprawdź nasz YouTube
Zaloguj się do pakietu
Office 365
Zaloguj się
Dołącz do nas
na Facebooku
Nasz Facebook
Zaobserwuj nasz profil
na LinkedIn
Nasz LinkedIn
BHP Consulting
ul. Dworcowa 42, 09-402 Płock
Zadzwoń do nas
+48 24 263 45 69
Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności