Przstrzeń zamknięta - szkolenie BHP

19 lipca, 2016

Szkolenie BHP – przestrzeń zamknięta / przestrzeń ograniczona / zbiornik. Dla naszego klienta zorganizowaliśmy szkolenie BHP w zakresie bezpiecznej organizacji pracy w przestrzeniach zamkniętych.

Szkolenie skierowane było dla pracowników wykonujących prace w przestrzeni zamkniętej.

Zakres szkolenia obejmował:

 • Definicje i podstawy prawne
 • Rodzaje przestrzeni zamkniętych
 • Warunki BHP w etapach: przygotowanie pracy, dopuszczenie do pracy, rozpoczęcie pracy, zakończenie pracy
 • Środki ochrony zbiorowej i indywidualnej
 • System poleceń na pracę
 • Procedury alarmowe

Minimalne wymagania prawne:

Przestrzenie zamknięte określone są jako:
zbiorniki, kanały, studnie, studzienki kanalizacyjne, wnętrza urządzeń technicznych i w inne zamknięte przestrzenie, do których wejście odbywa się przez włazy lub otwory o niewielkich rozmiarach lub w inny sposób jest utrudnione.
Praca w przestrzeniach zamkniętych uznana jest za pracę szczególnie niebezpieczną.
UWAGA Praca w przestrzeni zamkniętej  musi być wykonywana na pisemne pozwolenie, które wystawia bezpośredni przełożony (lub zgodnie z obowiązującym w firmie systemem pozwoleń na pracę).

Bezpośredni przełożony

Bezpośredni przełożony musi poinformować podległych mu pracowników o:

 • zakresie pracy, jaką mają wykonać,
 • rodzaju zagrożeń, jakie mogą wystąpić,
 • niezbędnych środkach ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz o sposobie ich stosowania,
 • sposobie sygnalizacji między pracującymi wewnątrz a asekurującymi na zewnątrz,
 • postępowaniu w razie wystąpienia zagrożenia

Przełożony musi imiennie przydzielić obowiązki pracownikom na piśmie (pracownicy wchodzący do wewnątrz i asekurujący)
Szczególną uwagę należy zwrócić na sposób bezpiecznego wejścia do przestrzeni zamkniętej.

Asekurujący

Osoby wchodzące do przestrzeni zamkniętej muszą być asekurowane przez osobę asekurującą pozostającą na zewnątrz.
Jeśli osoby pracujące wewnątrz widoczne są dla asekurującego przez cały czas trwania prac oraz możliwe jest zaalarmowanie i uzyskanie natychmiastowej pomocy od osób pracujących w pobliżu wystarczająca jest jedna osoba asekurująca dla każdej brygady. Jeśli warunki te nie są spełnione, na każdą osobę wewnątrz musi przypadać jeden asekurujący na zewnątrz.
Asekurujący na zewnątrz muszą pozostawać w ciągłym kontakcie z osobami wewnątrz. Jeżeli nie ma możliwości utrzymywania wyraźniej komunikacji ustnej przez cały czas trwania prac, należy zapewnić komunikację radiową i utrzymywać ją przez cały czas pracy wewnątrz.

Atmosfera

Przestrzeń zamkniętą należy wentylować przed wejściem. Wszystkie włazy otworzyć na wystarczająco długi czas przed rozpoczęciem prac i pozostawić otwarte do opuszczenia ograniczonej przestrzeni.
W przypadku, gdy wentylacja grawitacyjna jest niewystarczająca, należy zastosować wentylację mechaniczną.
Bezpośrednio przed wejściem pracowników do przestrzeni zamknietej należy zmierzyć stężenia O2, gazów toksycznych i wybuchowych. Do tego celu można użyć przenośnego detektora osobistego.

Aby możliwe było wejście do przestrzeni zamkniętej bez aparatu oddechowego:

 • stężenie O2 musi wynosić co najmniej 18%
 • nie występują gazy toksyczne ani wybuchowe
 • nie istnieje ryzyko zmiany składu powietrza podczas prac

Zabrania się przebywania w przestrzeni zamknietej, jeśli stężenie gazów wybuchowych może przekroczyć 10% DGW

Oświetlenie

Należy używać wyłącznie oświetlenia o napięciu bezpiecznym 24 V.

 

Szukasz firmy, która z pełnym zaangażowaniem zajmie się wdrożeniem zasad BHP w Twojej firmie?

JESTEŚ W ODPOWIEDNIM MIEJSCU. Chcesz dowiedzieć się więcej temat naszych szkoleń, prezentacji czy dokumentów? Masz dodatkowe pytania w kwestii nadzoru BHP podczas realizacji projektu? Chcesz zlecić nam stałą i pełną obsługę w zakresie BHP lub masz pytania dotyczące naszych usług i tego, co możemy dla Ciebie zrobić? A może chcesz dołączyć do programu afiliacyjnego i potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami

Poznaj nowości na naszym
kanale YouTube
Sprawdź nasz YouTube
Zaloguj się do pakietu
Office 365
Zaloguj się
Dołącz do nas
na Facebooku
Nasz Facebook
Zaobserwuj nasz profil
na LinkedIn
Nasz LinkedIn
BHP Consulting
ul. Dworcowa 42, 09-402 Płock
Zadzwoń do nas
+48 24 263 45 69
Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności