Ruletka odpowiedzialności - wypadek przy pracy

15 listopada, 2016

Grzechem ciężkim – często występującym, jest pochopne stwierdzenie przez zespół powypadkowy że : jedyną wyłączną przyczyną wypadku było rażące naruszenie przepisów BHP przez poszkodowanego.

Należy pamiętać że wyłączna wina poszkodowanego w rozumieniu art. 435 k.c. ma miejsce wówczas, gdy jedynie zachowanie się poszkodowanego i to zawinione spowodowało wypadek. Odpada również wyłączna wina poszkodowanego wówczas, gdy wprawdzie można mu zarzucić niewłaściwe zachowanie się , jednakże wypadek i tak by nastąpił. Sąd najwyższy  przypomniał także pogląd wyrażony w wyroku: Fakt, że określone roboty zlecono pracownikowi wysoko kwalifikowanemu nie uchyla obowiązku kierownictwa zakładu pracy w zakresie instruktażu, kontroli organizacji i nadzoru nad wykonywaniem pracy.

Zaniedbanie pracodawcy wyklucza wyłączną winę pracownika

Zaniedbanie pracodawcy wyklucza wyłączną winę pracownika. Brak przeszkolenia pracownika oraz brak urządzeń zabezpieczających przy pracy na wysokościach obciążający pracodawcę jest współprzyczyną upadku z wysokości, tylko w przypadku pracownika wykonującego tego rodzaju pracę w ramach swoich obowiązków pracowniczych lub nawet poza ich zakresem, ale na polecenie pracodawcy lub w sposób znany i przez pracodawcę tolerowany – orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 czerwca 2013 r., I UK 14/13, LEX nr 1396382.

Przestępstwo zaniechania

Przedmiotem ochrony z art. 220 k.k. jest gwarantowane przez art. 66 Konstytucji prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Sprawcą tego przestępstwa jest każda osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo i higienę pracy, która nie dopełniła ciążących na niej obowiązków i doprowadziła do wywołania bezpośredniego niebezpieczeństwa utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
Przestępstwo ma postać przestępstwa zaniechania, a niedopełnienie obowiązków z zakresu bhp może w szczególności polegać na zaniedbaniach natury organizacyjnej czy wadliwym nadzorze. Odpowiedzialność za powstanie wypadku rozkłada się na osoby znajdujące się na różnych szczeblach w strukturze zarządzania przedsiębiorstwem. Odpowiedzialność osób na niższym szczeblu organizacyjnym nie oznacza braku odpowiedzialności najwyższego kierownictwa zakładu. Dbałość o zdrowie i życie pracownika jest podstawowym obowiązkiem każdej osoby zarządzającej przedsiębiorstwem. Mylne jest zatem twierdzenie że odpowiedzialność można w łatwy sposób przenieść na pracownika – tłumacząc jego zachowanie jedyną i wyłączną przyczyną wypadku przy pracy.

Ciekawy przykład prezentuje PIP w swoim artykule, jako studium przypadku przedstawia opis postępowania powypadkowego, w którym z jednej strony  zespół powypadkowy wskazuje wadliwe działanie ochron zbiorowych a z drugiej strony wskazuje zachowanie poszkodowanego – jako wyłączną i jedyną przyczynę wypadku przy pracy.

 

 

Szukasz firmy, która z pełnym zaangażowaniem zajmie się wdrożeniem zasad BHP w Twojej firmie?

JESTEŚ W ODPOWIEDNIM MIEJSCU. Chcesz dowiedzieć się więcej temat naszych szkoleń, prezentacji czy dokumentów? Masz dodatkowe pytania w kwestii nadzoru BHP podczas realizacji projektu? Chcesz zlecić nam stałą i pełną obsługę w zakresie BHP lub masz pytania dotyczące naszych usług i tego, co możemy dla Ciebie zrobić? A może chcesz dołączyć do programu afiliacyjnego i potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami

Poznaj nowości na naszym
kanale YouTube
Sprawdź nasz YouTube
Zaloguj się do pakietu
Office 365
Zaloguj się
Dołącz do nas
na Facebooku
Nasz Facebook
Zaobserwuj nasz profil
na LinkedIn
Nasz LinkedIn
BHP Consulting
ul. Dworcowa 42, 09-402 Płock
Zadzwoń do nas
+48 24 263 45 69
Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności