Szkolenia wstępne BHP – co chcesz o nich wiedzieć?

20 maja, 2022

Jeśli zatrudniasz pracowników, zapewne doskonale wiesz, że szkolenie wstępne BHP jest szkoleniem obowiązkowym. Po co je przeprowadzamy? Dla bezpieczeństwa Twojego i Twoich pracowników. Jako pracodawcy jesteśmy zobligowani do zapewnienia swoim pracownikom bezpiecznych warunków pracy. Jednak to nie wystarczy, bo jak pokazują statystyki, jedną z najczęstszych przyczyn wypadków przy pracy jest nieodpowiednie zachowanie pracownika. Zatem szkolenia wstępne BHP prowadzimy głównie po to, aby zwiększyć świadomość pracownika na temat zasad bhp oraz nauczyć go odpowiednich zachowań.    

Szkolenie wstępne BHP. Dla kogo?

Na początku warto wspomnieć, że szkolenia wstępne BHP powinny zostać przeprowadzone  przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy. Muszą go przejść:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,
 • pracownik przenoszony na nowe stanowisko,
 • studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką,
 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie wstępne BHP. W jakim celu je przeprowadzamy?

Jak już wspomnieliśmy, głównym celem tych szkoleń jest zapoznanie nowo zatrudnionych pracowników z przepisami, zasadami bezpieczeństwa i ewentualnymi zagrożeniami, które niosą ze sobą konkretne stanowiska pracy. Warto również dodać, że odbywają się one na koszt pracodawcy i powinny zostać przeprowadzone w godzinach pracy.

Szkolenie wstępne obejmuje dwie części: instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy.

Szkolenie wstępne BHP. Instruktaż ogólny.

Jak długo trwa instruktaż ogólny? Zgodnie z przepisami, ta część szkolenia wstępnego powinna trwać minimum trzy godziny lekcyjne ( 3×45 min), a więc minimum  2 godziny i 15 minut. Oczywiście, ten czas może ulec wydłużeniu.

Co to jest instruktaż ogólny?

To ta część szkolenia wstępnego BHP, w której pracownicy dowiadują się:

 • na czym polega istota bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • jaki jest zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy i pracowników w zakresie BHP,
 • jakie są zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia oraz jakie są podstawowe środki zapobiegania im,
 • dlaczego porządek i czystość w miejscu pracy są tak ważne,
 • na czym polega profilaktyczna opieka lekarska,
 • jakie są podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowanie w razie pożaru,
 • w jaki sposób postępować w razie wypadku – w tym organizacja i udzielanie pierwszej pomocy.

Kto może prowadzić instruktaż ogólny?

Instruktaż ogólny może być poprowadzony przez:

 • pracownika służby BHP lub osobę wykonującą zadania służby BHP,
 • pracownika wyznaczonego przez pracodawcę, pod warunkiem, że pracownik ten posiada  odpowiedni zasób wiedzy i umiejętności oraz ma aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia z zakresu BHP,
 • firmę zewnętrzną – taką jak nasza, która specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń BHP.

Szkolenie wstępne BHP. Instruktaż stanowiskowy.

Jak długo trwa instruktaż stanowiskowy? W dużej mierze zależy to od danego stanowiska. Dla stanowisk administracyjno-biurowych instruktaż trwa minimum dwie godziny lekcyjne, dla pozostałych, minimum osiem godzin lekcyjnych.  Faktyczny czas trwania instruktażu uzależniony jest również od innych czynników, takich jak np. przygotowanie zawodowe pracownika – im pracownik jest lepiej przygotowany, tym mniej czasu będzie potrzebował, dotychczasowego stażu pracy, a także rodzaju pracy i zagrożeń, jakie występują na danym stanowisku.

W jakim celu przeprowadzamy instruktaż stanowiskowy?

Jest to ta część szkolenia, w której uczestnik powinien zapoznać się z:

 • czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowisku pracy, w tym:
  • czynnikami fizycznymi (temperatura, oświetlenie, hałas, wibracje itp.),
  • czynnikami chemicznymi (substancje toksyczne, drażniące, uczulające, rakotwórcze itp.),
  • czynnikami biologicznymi (obecność mikroorganizmów – bakterie, grzyby, pasożyty, wirusy oraz wytwarzane przez nich toksyny i alergeny),
 • ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą,
 • sposobami ochrony przed tymi zagrożeniami,
 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Kto może prowadzić instruktaż stanowiskowy?

Tę część szkolenia może przeprowadzić sam pracodawca lub wyznaczona przez niego osoba kierująca pracownikami, jeśli posiada odpowiednie: kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz jest przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Jak dobrze przeprowadzić instruktaż stanowiskowy?

Ogólny program instruktażu stanowiskowego składa się z pięciu części: rozmowy wstępnej, pokazu z objaśnieniami, próbnym wykonaniu pracy przez pracownika, samodzielnej pracy, sprawdzeniu i oceny. Instruktaż stanowiskowy dla stanowisk administracyjno-biurowych obejmuje jedynie pierwszy punkt, czyli rozmowę instruktora z instruowanym pracownikiem.

Jeśli chcesz pogłębić swoją wiedzę na tan temat, proponujemy jedno z naszych szkoleń tematycznych:

Szkolenie jest w formie e-learningowej, więc dostępne jest praktycznie od razu.

Dokumentacja:

Dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia wstępnego BHP jest:

Oczywiście, w jednym artykule blogowym trudno jest wyczerpać temat szkoleń wstępnych BHP, dlatego jeśli masz pytania,

Szukasz firmy, która z pełnym zaangażowaniem zajmie się wdrożeniem zasad BHP w Twojej firmie?

JESTEŚ W ODPOWIEDNIM MIEJSCU. Chcesz dowiedzieć się więcej temat naszych szkoleń, prezentacji czy dokumentów? Masz dodatkowe pytania w kwestii nadzoru BHP podczas realizacji projektu? Chcesz zlecić nam stałą i pełną obsługę w zakresie BHP lub masz pytania dotyczące naszych usług i tego, co możemy dla Ciebie zrobić? A może chcesz dołączyć do programu afiliacyjnego i potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami

Poznaj nowości na naszym
kanale YouTube
Sprawdź nasz YouTube
Zaloguj się do pakietu
Office 365
Zaloguj się
Dołącz do nas
na Facebooku
Nasz Facebook
Zaobserwuj nasz profil
na LinkedIn
Nasz LinkedIn
BHP Consulting
ul. Dworcowa 42, 09-402 Płock
Zadzwoń do nas
+48 24 263 45 69
Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności