Wózki widłowe - uprawnienia i terminy ważności. Co się zmieniło?

20 stycznia, 2021

Przepisy w niektórych obszarach zmieniają się bardzo dynamicznie. Dlatego warto być na bieżąco i uaktualniać posiadaną wiedzę wdanym zakresie. Tym razem pochylamy się nad kwestią ważności uprawnień UDT pracowników na obsługę wózków widłowych.

Jak się kształtowały zmiany:

I. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Rozporządzenie to zmieniło:

1. Do obsługi wózków widłowych kat. I i II wymagane są być uprawnienia UDT

2. Wprowadziło czasowy okres ważności zezwoleń imiennych na:

§ 18. Imienne zezwolenia, o których mowa w§ 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. poz. 650 oraz z 2003 r. poz. 603):

1) wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

2) wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.

3) wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

II. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Rozporządzenie to zmieniło:

1. Paragraf 18 poprzedniego rozporządzenia i wydłużyło okres ważności zezwoleń imiennych na:

w § 18:

a) w pkt 1 wyrazy „do dnia 31 grudnia 2019 r.” zastępuje się wyrazami „do dnia 31 grudnia 2023 r.”,

b) w pkt 2 wyrazy „do 31 grudnia 2020 r.” zastępuje się wyrazami „do dnia 31 grudnia 2026 r.”,

c) w pkt 3 wyrazy „do dnia 31 grudnia 2021 r.” zastępuje się wyrazami „do dnia 31 grudnia 2027 r.”.

III. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

To rozporządzenie wprowadziło (zgodnie z tabelą nr 1 stanowiącą załącznik nr 3 do w/w Rozporządzenia) okresy ważności uprawnień do obsługi wózków wydane przez UDT bezterminowo. Na chwilę obecną, wszystkie uprawnienia UDT są wydawane terminowo.

Zgodnie z wymienioną tabelą:

Rodzaje urządzeń technicznych, przy obsłudze których wymagane jest posiadanie kwalifikacji potwierdzonych zaświadczeniem kwalifikacyjnym i okresy ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych:

  • Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia) – okres ważności liczony od daty 01. 2019 r. wynosi 5 lat.
  • Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem – okres ważności liczony od daty 01. 2019 r. wynosi 10 lat.

Osoby, które otrzymały terminowe uprawnienia UDT mają ważne uprawnienia zgodnie z datą wskazaną na zaświadczeniu. Rozporządzenie określa wzory nowych zaświadczeń UDT.

Warto też pamiętać, że operator wykonujący w danej chwili prace związane z obsługą maszyny czy innego urządzenia technicznego do robót ziemnych, budowlanych czy drogowych musi posiadać przy sobie dokument potwierdzający jego uprawnienia oraz dokument potwierdzający jego tożsamość.

 

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej i zapoznania z ofertą naszych produktów

Szukasz firmy, która z pełnym zaangażowaniem zajmie się wdrożeniem zasad BHP w Twojej firmie?

JESTEŚ W ODPOWIEDNIM MIEJSCU. Chcesz dowiedzieć się więcej temat naszych szkoleń, prezentacji czy dokumentów? Masz dodatkowe pytania w kwestii nadzoru BHP podczas realizacji projektu? Chcesz zlecić nam stałą i pełną obsługę w zakresie BHP lub masz pytania dotyczące naszych usług i tego, co możemy dla Ciebie zrobić? A może chcesz dołączyć do programu afiliacyjnego i potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami

Poznaj nowości na naszym
kanale YouTube
Sprawdź nasz YouTube
Zaloguj się do pakietu
Office 365
Zaloguj się
Dołącz do nas
na Facebooku
Nasz Facebook
Zaobserwuj nasz profil
na LinkedIn
Nasz LinkedIn
BHP Consulting
ul. Dworcowa 42, 09-402 Płock
Zadzwoń do nas
+48 24 263 45 69
Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności